آزمون های غیر مخرب یکی از انواع تست هایی هستند که به دلایل مختلفی بر روی مواد انجام می‌شوند. اگر که می‌خواهید در رابطه با علت انجام این آزمون‌ها و همچنین انواع آن‌ها اطلاعات بیشتر کسب نمایید، واحد آموزش و مشاوره گروه صنعتی مبتکران مطالعه این مقاله را به شما پیشنهاد می‌نماید.

علت انجام  تست های غیر مخرب

در زمان ساخت قطعات ممکن است انواع نقص‌ها با اندازه‌های مختلف بوجود آید، که قطعا در کارکرد  آن‌ها  تاثیر گذار خواهد بود. برای مثال ممکن است ترک‌های ناشی از خستگی یا خوردگی در حین کار در قطعه ایجاد شود. بنابراین جهت آشکارسازی و مشاهده نرخ رشد آن در حین عمرکاری قطعه بایستی از آزمون‌های قابل اعتماد ( برای مثال آزمون های غیر مخرب) استفاده شود.

منشاء یکسری از نقص‌های ممکن در قطعات عبارت‌اند از:

نقص‌های ممکن در حین تولید مواد یا ریخته گری شامل: آخال‌های سرباره، تخلخل‌های گازی و انقباضی و ترک تنشی.

نقص‌های ممکن در حین ساخت قطعات شامل: ترک‌های ناشی از تنش‌های باقیمانده، نقص‌های جوشکاری، نقص‌های عملیات حرارتی و نقص‌های ماشینکاری.

نقص های ممکن در حین عمرکاری مانند خزش، سایش، خوردگی تنشی، خوردگی و خستگی.

آزمون های غیر  مخرب

با استفاده از اصول فیزیکی، انواع آزمون‌های بازرسی طراحی شده است که بدون تغییر یا تخریب قطعات می‌توان کیفیت یا عیوب قطعه را آشکار نمود، که به این آزمون‌ها غیر مخرب یا Non Destructive Test (NDT) می‌گویند. با استفاده از برخی روش‌های غیر مخرب می‌توان موقعیت و اندازه عیوب را در قطعه مشخص نمود.

این روش‌ها را می‌توان برروی فلزات، پلاستیک‌ها، سرامیک‌ها، کامپوزیت‌ها و انواع پوشش‌ها جهت آشکارسازی ترک،  حفره‌های داخلی، حفره‌های سطحی، لایه لایه شدگی، نقوص در جوشکاری بکار برد.

بازرسی چشمی (Visual inspection)

بازرسی چشمی یکی از موثرترین روش‌ها جهت آشکارسازی عیوب ماکروسکوپی است که یکی از انواع تست‌های غیر مخرب محسوب می‌گردد. برای  مثال ضعف در جوش که اکثر عیوب جوش ماکروسکوپی هستند مانند ترک‌های پنجه جوش، بریدگی کنارجوش، ناخالصی سرباره، نفوذ ناقص و … .

مراحل بازرسی چشمی

  • قبل از شروع بازرسی: در ابتدا بایستی مدارک جوشکار، الکترود، تعداد پاس، دستورالعمل جوشکاری، سالم بودن دستگاه جوشکاری کنترل شوند.
  • بازرسی حین جوشکاری: کنترل رویه جوشکاری مطابق WPS شامل دمای پیش گرم، دمای بین پاسی، جریان و ولتاژ، سرعت حرکت دست و تعداد پاس اعمالی.
  • بازرسی پس از پایان فرآیند جوشکاری: در این مرحله بایستی عیوب را با استاندارد‌های مرجع جهت پذیرش یا رد آن مطابقت داد. در این مرحله لازم است از ابزار مورد نیاز مانند عدسی، در صورت ضعیف بودن چشم بازرس از عینک استفاده شود، گیج اندازه گیری، آینه، گچ یا شمع حرارتی و چراغ قوه استفاده کرد. سپس نوشتن گزارش براساس مشاهدات صورت گرفته بایستی انجام شود.

بازرسی مایع نافذ  | (Liquid penetrant inspection)