اتمسفر کوره‌های عملیات حرارتی از مهم ترین آیتم‌ها در کنترل خواص نهایی قطعات است. عملیات حرارتی اتمسفر کنترل برای موارد زیر مورد نیاز است:

  • ممانعت از ایجاد لایه اکسید سطحی برای قطعاتی که به تمایل به اکسیداسیون در آن بالاست.
  • کنترل ترکیب شیمیایی سطح قطعاتی در جریان افزایش دما و نگهداری در دمای بالا. زیرا در غیر اینصورت خواص مکانیکی و مقاومت به سایش و کیفیت ظاهری قطعات افت می‌کند.
  • افزایش سختی سطح با نیتراسیون و کربوراسیون.

عملیات حرارتی اتمسفر محافظ

یکی از مشکلات قطعات عملیات حرارتی شده، اکسیداسیون سطح و در نتیجه‌ی آن تغییرات ترکیب شیمیایی در سطح است که گروه صنعتی مبتکران با عملیات حرارتی اتمسفر کنترل این عارضه را چاره‌جویی کرده است.

کوره‌های اتمسفر محافظ عملیات حرارتی مبتکران قابلیت انجام:

  • انواع عملیات آنیل مانند آنیل کامل، آنیل همدما و آنیل میان بحرانی
  • نرماله کردن
  • سلوشن و ایج سوپر آلیاژها
  • عملیات حرارتی فلزات غیرآهنی

را فراهم نموده است.

مشخصات کوره اتمسفر محافظ عملیات حرارتی مبتکران:

  • ابعاد:  L70
  • حداکثر دمای کاری: 1100 درجه سانتی‌گراد

قابل ذکر است برای کاهش هزینه و  همچنین برای قطعات فاقد حساسیت می‌توان عملیات حرارتی در اتمسفر محیط انجام داد.