سخت کاری فولادهای WKZ تحت خلا

دو گروه از فولادهای ابزار گرم کار با کدهای 1.2567 و 1.2581  که در بازار ایران به نام WKZ شناخته می‌شوند، به دلیل درصد بالای عناصر آلیاژی، دمای آستنیته بالاتری از فولادهای ابزار گرم کار مرسوم نظیر 1.2344 دارند. به همین فولادهای ابزار گرمکار دما بالا در محدوده دمای℃ 1050 تا℃ 1150 برای آستنیته شدن، نگهداری می‌شوند.

به دلیل دمای آستنیته بالای مورد نیاز برای سختکاری فولادهای WKZ،  امکان عملیات حرارتی این فولادها در کوره‌های مرسوم وجود ندارد و سختکاری حجمی استاندارد و بهینه‌ی این فولادها تنها در کوره عملیات حرارتی تحت خلا امکان پذیر است.

عملیات حرارتی مبتکران از معدود شرکت‌هایی است که امکان اجرای تخصصی فرایند سختکاری خلا فولادهای WKZ را به دلیل داشتن کوره خلا با ابعاد بهینه، متناسب با آنالیز فولاد و مدول آن دارد.

سختکاری تحت خلا فولادهای تندبر(HSS)

فولادهای تندبر که در بازار ایران به نام خشکه هوایی نیز شناخته می‌شوند، به دلیل درصد بسیار بالای عناصر آلیاژی ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. مقاومت به سایش بسیار بالا مهمترین ویژگی این فولادها است و در حقیقت بالاترین مقاومت به سایش را در بین فولادهای ابزار دارند. فولادهای تندبر خشکه هوایی برای ساخت انواع ابزار برشکاری و تراشکاری استفاده می‌شوند.

در صورت استفاده از دمای مورد نیاز برای این فولادها که در محدوده 1150℃ تا 1260℃ است این فولادها بالاترین سختی حجمی را طی فرآیند عملیات حرارتی در بین فولادهای ابزار که در محدوده 62 تاHRC  66 است، به دست می‌آورند.

مهم‌ترین این فولادها در دو خانواده کبالت دار و بدون کبالت دسته‌بندی می‌شوند که عبارت اند از:

فولادهای تندبر بدون کبالت:1.3343 و 1.3344

فولادهای تندبر کبالت دار: 1.3265 و 1.3255

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با فولادهای HSS کلیک نمایید.

واحد عملیات حرارتی مبتکران از معدود مجموعه‌هایی محسوب می‌گردد که امکان اجرای تخصصی این فرایند را به دلیل داشتن کوره خلا با ابعاد بهینه و متناسب با آنالیز فولاد و مدول آن برای سختکاری خلا فولادهای تندبر (HSS) کبالت دار و بدون کبالت دارد.