تنش زدایی با حمام نمک (تنش گیری) و همچنین تمپر با حمام نمک از جمله انواع عملیات حرارتی هستند که به وسیله کوره‌های حمام نمک  واحد عملیات‌حرارتی گروه صنعتی مبتکران با بالاترین دقت ومیزان کنترل انجام می‌پذیرد.

تنش زدایی با حمام نمک

عملیات تنش زدایی با حمام نمک شامل حرارت دهی فولاد تا یک دمای بحرانی است که بدون تغییر در ساختار فولاد سبب آزادسازی تنش‌های باقی‌مانده در نتیجه‌ی ماشینکاری، نورد گرم، جوشکاری و برش و غیره می‌شود. تجمع این تنش‌ها درون قطعه سبب کاهش عمر مفید و نیز تابیدگی آن می‌گردد. انجام تنش‌گیری یا همان تنش زدایی پس از خشن تراشی قالب‌ بسیار ضروری است زیرا در صورت عدم انجام آن و بلافاصله شروع  ظریف تراشی، تمامی تنش‌های ناشی از ماشینکاری درون قالب تجمع کرده و حین سختکاری قالب‌ها، این تنش‌ها آزاد و سبب ایجاد اعوجاج و تابیدگی درون قطعات می‌شوند. از آنجایی که قالب‌ها پس از ظریف تراشی، تمام شده هستند و به ابعاد نهایی رسیده اند، تابیدگی در این مرحله سبب آب بند نشدن قالب و یا عدم بست کامل اجزای قالب بر روی هم می‌شود. بنابراین انجام تنش‌گیری به روش‌های مختلف اعم از تنش گیری با حمام نمک و یا تنش گیری تحت خلا پس از خشن تراشی، خود یکی از گام های مهمی است که قالبسازان بایستی به آن توجه ویژه داشته باشند.

بعد از انجام تنش گیری، قطعات به آهستگی در هوا یا درون کوره خنک می‌شوند. سرعت آهسته‌ی سرد شدن پس از تنش‌گیری مهم است زیرا در غیر اینصورت در نتیجه‌ی همین عملیات، امکان تحمیل تنش‌های حرارتی مجدد به قطعه فراهم می‌شود. به عنوان مثال فولاد ابزار گرمکار 1.2344 به منظور تنش زدایی به مدت یک تا دو ساعت در 600 تا 650 نگه داشته شده و سپس با سرعت آهسته تا 450 سرد شده و سپس در هوا خنک می‌شود.

تمپر با حمام نمک

تمپر قطعات و قالب‌ها با روش های مختلف اعم از تمپر با حمام نمک و … نیز همانند تنش زدایی سبب کاهش مقدار سختی آن‌ها و نیز رهاسازی تنش‌ها می‌گردد. در مواردی وقتی قطعه یا قالب به دست مشتریان می‌رسد حین عملیات ماشینکاری نهایی متوجه بالا بودن سختی آن پس از عملیات حرارتی شده و چون این سختی بالا سبب آسیب به دستگاه تراش می‌شود تقاضای کاهش سختی قالب‌ها و قطعات را دارند که عملیات حرارتی مبتکران تلاش کرده است با استفاده از کوره‌های حمام نمک مشکل مشتریان خود را مرتفع ساخته و سختی قالب‌ها و قطعات را تا مقدار درخواستی مشتریان گرامی پایین بیاورد.