سختکاری حجمی تحت خلأ و سختکاری حجمی در حمام نمک جزو روش‌های سختکاری حجمی هستند که در هردوی این عملیات‌ها با بالاترین کیفیت در عملیات حرارتی مبتکران انجام می‌پذیرند. در این روش‌ها پروفیل سختی از سطح تا مغز قطعه تغییر زیادی ندارد و تا مغز قطعه به صورت تقریبا یکنواخت سخت می‌گردد. سخت کاری حجمی تحت خلأ پیشرفته‌ترین و با کیفیت‌ترین روش سختکاری حجمی فولادهاست و مزایای مهمی از جمله کیفیت بالای سطح، یکنواختی سختی در سطح و مغ و همچنین کاهش تابیدگی و غیره را دارد.

سخت کاری تحت خلا فولادهای ابزار

آن دسته از فولادهای ابزار امکان سختکاری تحت خلا را دارند که سختی پذیری بالایی داشته باشند که مهمترین آنها بر اساس محدوده دمای آستنیت عبارت‌اند از:

  • فولادهای ابزار سردکار و گرم کار مرسوم و همچنین فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی
  • فولادهای ابزار گرم کار دما بالا (WKZ)
  • فولادهای ابزار تندبر (HSS)

لازم به ذکر است که فولادهای ابزار کم آلیاژ از جمله فولاد 1.7225(mo40) و 1.6582 (VCN150) ، فولاد 1.2080(SPK) در ضخامت‌های بالای 25 میلی‌متر امکان سختکاری در خلا را ندارند و چنانچه در خلا سختکاری شوند، نمی‌توان انتظار سختی بالایی از آنها داشت.

فولادهای ابزار سردکار، فولادهای ابزار گرم کار، فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی و بخش مهمی از دیگر فولادهای ابزار به دلیل سختی پذیری بالای ناشی از میزان بالای عناصر آلیاژی به ویژه کروم و وانادیوم، امکان سختکاری در خلأ را دارند. مهم‌ترین این فولادها در دو دسته سردکار و گرم کار عبارتند از:

  • سردکار:1.2379، 1.2436 و مقاطع باریک از جنس 1.2080
  • گرمکار:1.2344، 1.2343، 1.2367 و مقاطع نازک از جنس 1.2365
  • زنگ نزن مارتنزیتی:420، 440A، 440B، 440C و مقاطع نازک 410

محدوده دمای آستنیت مرسوم برای سختکاری حجمی تحت خلأ این فولادها بین ℃ 1000 تا ℃ 1050 و زمان نگهداری آنها بین 25 تا 60 دقیقه است. انتخاب دما و زمان بهینه مهمترین پارامتر در افزایش کیفیت و راندمان در این روش است. ابعاد بهینه کوره تحت خلأ واحد عملیات حرارتی گروه صنعتی مبتکران امکان آرایش بار کوره و قرار دادن قطعات با مدول یکسان در یک شارژ را که به دما و زمان یکسان نیاز دارند، فراهم می‌سازد.